Strona główna
Kandydaci
Studenci
Pracownicy
Absolwenci
Media

      WAŻNIEJSZE PROJEKTY

Od momentu powstania, czyli od 1991 roku, zrealizowaliśmy szereg projektów szkoleniowych, zarówno w formie studiów podyplomowych, jak i szkoleń, warsztatów oraz seminariów.

Studia podyplomowe dofinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego - 2006 - 2008

W latach 2006-2008 Kolegium Zarządzania realizowało w ramach SPO RZL (działanie 2.3 schemat A) projekt "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw". Projekt ten był częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia realizowanego przez Konsorcjum, w skład którego wchodziło 16 uczelni państwowych oraz niepaństwowych. W ramach projektu przeszkolono na 17 kierunkach studiów podyplomowych łącznie 1151 osób. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 
Konferencje naukowo-metodyczne
- 2004, 2005

W marcu 2004 roku Kolegium Zarządzania zorganizowało pierwszą konferencję naukowo-metodyczną "Technologia informacyjna i informatyka w społeczeństwie wiedzy", w której uczestniczyło około 400 nauczycieli. Natomiast w marcu 2005 r. odbyła się druga konferencja naukowo-metodyczna "Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy". W konferencji wzięło udział ponad 800 osób. Druga konferencja została zorganizowana przy współudziale Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 'WOM' oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły 'Kiss". Patronat nad Konferencją objęły Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 
"Akademia Handlu Zagranicznego"- lata 2002-2003

W listopadzie 2002 roku Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Kolegium Zarządzania otrzymała akredytację Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na organizację studiów podyplomowych "Handel zagraniczny" w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego.

 
Granty MEN
- lata 1998, 1999, 2000, 2001

Kolegium Zarządzania została powierzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizacja projektów edukacyjnych (w formie studiów podyplomowych) dotyczących reformy systemu oświaty. Jeden z projektów obejmujący realizację studiów podyplomowych "Zarządzanie i organizacja dla dyrektorów i nauczycieli" był realizowany w czterech województwach, tj. śląskim, opolskim, łódzkim i wielkopolskim.

 
"Szkoła Giełdowa"
- od 2000 r.

W lutym 2000 roku Kolegium Zarządzania podpisało umowę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na organizowanie cyklu wykładów pod nazwą "Szkoła Giełdowa", których celem jest edukacja w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Pierwszy cykl wykładów odbył się w maju 2000 r. Do końca czerwca 2005 roku zostało zorganizowanych XX edycji "Szkoły Giełdowej".

 
Seminaria w zakresie zarządzania jakością
- 1999 r.

W lutym i marcu zostało zorganizowane, przy współudziale TEQ Technologietransfer & Qualitätssicherung GmbH z Chemnitz, seminarium "Nowoczesne zarządzanie jakością w ochronie zdrowia", w którym wzięli m. in. udział wykładowcy studiów podyplomowych "Zarządzanie w ochronie zdrowia" oraz "Menedżer jakości". Na organizację seminarium Kolegium uzyskało dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.

 
Wykład członka Parlamentu Europejskiego
- 1998 r.

W kwietniu został zorganizowany dla wykładowców i studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach wykład "Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa - fundamentem stabilnej Europy", który wygłosił dr Ch. Konrad - członek Parlamentu Europejskiego.

 
Kolejny kierunek studiów podyplomowych
- 1998 r.

W lutym zostały uruchomione studia podyplomowe "Menedżer jakości", zorganizowane przy współudziale niemieckiej firmy RW TÜV Essen. Projekt został dofinansowany z Funduszu Phare Fiesta II.

 
Szkolenie menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw
-1996 - 97

Kolegium Zarządzania wraz z GTZ (Deutsche Gesellschaft fűr Technische Zusammenarbeit GmbH w Eschborn) oraz Die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft, Bad Harzburg wygrało przetarg na przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz praktycznych ćwiczeń dla menedżerów oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw ("Training for SME Managers and Staff"). Projekt ten został sfinansowany z Funduszu Phare Struder, natomiast jego koordynatorem była Górnośląska Agencja Rozwoju i Promocji w Katowicach.

 
Seminaria TQM
1994 - 97

Kolegium Zarządzania wspólnie z Die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft, Bad Harzburg zrealizowało szereg seminariów i warsztatów z zakresu organizacji wprowadzania TQM (Total Quality Management) w zakładach przemysłowych, np. w Hucie Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A., Grupie Kapitałowej "MIFAMA" S.A., dofinansowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.

 
Doskonalenie kadry wykładowców
- 1992 -95

Uruchomienie studiów "Harzburg Kolleg - Katowice" zostało poprzedzone serią seminariów metodycznych zorganizowanych przez Die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft, Bad Harzburg dla wykładowców i trenerów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, sfinansowanych z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w Bonn oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.

 
Nasi klienci

Od 1991 roku Kolegium Zarządzania zorganizowało liczne studia, seminaria (w tym także seminaria metodyczne dla wykładowców studiów podyplomowych) warsztaty decyzyjne i szkolenia, również według programów indywidualnie zaprojektowanych na potrzeby przedsiębiorstw, banków oraz innych instytucji i organizacji.Klientami Kolegium byli m.in.: Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Wojewódzki, "Huta Katowice" S.A. w Dąbrowie Górniczej, "Huta Pokój" w Rudzie Śląskiej, Grupa Kapitałowa "MIFAMA" S.A. w Mikołowie, Bank Śląski S.A., Górnośląski Bank Gospodarczy, Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w Katowicach, Izba Skarbowa w Katowicach, KWK "Jaworzno", Philips Lighting Bielsko Sp. z o.o., PKO BP, Polski Bank Inwestycyjny S.A., Południowy Koncern Energetyczny, PPUP "Poczta Polska" - Okręg Katowice, Śląska DOKP, Telekomunikacja Polska S.A., Urząd Miejski w Gliwicach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zakłady Azotowe S.A. w Chorzowie, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, CMC Meble Swarzędzkie S.A., Haus of PRINCE Poland, Elektrociepłowania Będzin S.A. i in., a także menedżerowie z Ukrainy.

 
Fundusze
Pomocowe
Osiągnięcie sukcesu rynkowego przez Kolegium Zarządzania zostało ułatwione dzięki pomocy finansowej Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Bonn oraz kooperacji z funduszami pomocowymi PHARE STRUDER oraz PHARE FIESTA II.
 


Znajdź nas na